Privacy Policy

Wie verwerkt uw gegevens ?

Buys Hengelsport BVBA is de verantwoordelijke voor het beheer van uw gegevens.
Buys Hengelsport BVBA
Leopoldstraat 131
Grobbendonk
België

 

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Volgens de nieuwe privacywetgeving vanaf 25/05/2018 moeten we publiceren welke ‘juridische gronden’ we hebben om uw gegevens te gebruiken. We hebben gegevens van u nodig vanwege de contractuele afspraken tussen u en Buys Hengelsport BVBA, zoals uw aankoop van een product en uw recht op garantie.
Wij gebruiken uw gegevens voor:
• Leveringen.
• Retour & reparaties
• Klanenservice

Welke gegevens gebruiken wij?

Wij gebruiken de gegevens die u ons bezorgt bij de inschrijving, o.a.:
• Naam en voornaam
• Leeftijd
• Geslacht
• Adres
• Emailadres
• Telefoonnummer
• Nationaliteit
• Betalingsdetails

Hoe lang worden deze gegevens bewaard en uw informatie onderhouden?

• Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig (i) om u de door u gevraagde diensten te kunnen verlenen, (ii) voor de doeleinden die in dit beleid worden beschreven en (iii) voor de wettelijke doeleinden waarvoor wij verplicht zijn de informatie te bewaren.
• Beelden van onze veiligheidscamera’s bewaren wij maximaal één maand.
• De mails die U naar ons stuurt en van ons ontvangt, bewaren we niet langer dan één maand.
• Van de Belgische Overheid (belastingdienst) moeten we de administratie met uw factuur-, betaal- en bestelgegevens 7 jaar bewaren. U dient zelf ook de facturen van uw aankopen goed bewaren, in verband met de garantie.
• Uw contactgegevens (naam, voornaam, e-mailadres en evenement waarvoor u zich heeft ingeschreven) worden bewaard voor onbepaalde duur om u te kunnen informeren over de andere evenementen. U heeft altijd het recht om te vragen geen informatie meer te ontvangen en uw contactgegevens zullen dan worden gewist.
• Wij zullen uw gegevens veilig verwijderen wanneer deze niet langer nodig zijn voor deze doeleinden, in overeenstemming met ons bedrijfsbeleid.

Met wie delen wij uw gegevens en waarom?

Wij delen uw gegevens alleen maar met derden wanneer het van toepassing is voor onze dienstverlening:
• Koerierdienst
• Leveranciers
• Betaalpartners
• IT-dienstverlener
• Boekhouder
• Overheid
In verdachte situaties zijn wij verplicht om uw klantgegevens te delen met de overheidsinstantie. Deze partij mag uw gegevens alleen gebruiken om u een dienst te leveren namens Buys Hengelsport BVBA. Buys Hengelsport BVBA verkoopt uw gegevens nooit door aan derden.

 

Uw rechten

U heeft het recht op inzage en correctie van uw persoonsgegevens.
U heeft ook het recht om zich in bepaalde omstandigheden te verzetten tegen het gebruik ervan of om de schrapping en het wissen van uw persoonsgegevens te vragen, evenals het recht om een beperking van de verwerking te verzoeken, alsook het recht om de overdracht van uw gegevens te vragen.

Links naar andere websites

Onze website bevat links naar andere websites. Buys Hengelsport BVBA heeft geen controle over deze sites. Buys Hengelsport BVBA kan dus ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor de schending van privacy op één van deze sites. Daarom raad Buys Hengelsport BVBA aan om eerst de Privacy Policy te controleren van de betreffende site.

Veiligheid

Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat uw informatie veilig is. Om ongeoorloofde toegang of openbaarmaking te voorkomen, hebben we geschikte fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures ingevoerd om de informatie die we online verzamelen te beschermen en te beveiligen.

Klachten

Als u vragen of klachten heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens, dan willen wij proberen u te helpen.
Contacteer ons daarvoor op: info@buyshengelsport.be
Als u meent dat ons contacteren het probleem niet kan oplossen, dan biedt de wetgeving u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.